Kratka trawnikowa EKOFIX znajduje zastosowanie na obszarach porośniętych trawą, będących jednocześnie ciągami komunikacyjnymi. Produkt ten świetnie sprawdza się jako nawierzchnia parkingów dla samochodów osobowych, dojazdów do posesji, dróg komunikacji pieszej, w ogrodach, a także w budownictwie drogowym jako umocnienie skarp, poboczy dróg i rowów odwadniających. Wysoka wytrzymałość kratki pozwala na wykorzystanie jej również w obiektach użyteczności publicznej: parkach, kompleksach sportowo - rekreacyjnych, polach campingowych, ośrodkach wczasowych, na placach manewrowych wzdłuż osiedli mieszkalnych i obiektów przemysłowych.

 

Podczas opadów atmosferycznych kratka EKOFIX stabilizuje grunt i jednocześnie umożliwia naturalną cyrkulację wody. Mimo intensywnej eksploatacji trawiasta nawierzchnia zachowuje walory dekoracyjne  i użytkowe.

Ekofix - Płyty trawnikowe, nawierzchnie parkingowe