Komory ułożonej kratki zasypuje się ziemią ogrodową na taką wysokość, aby po okresie kiedy ziemia ulegnie samoistnej konsolidacji, wspomaganej równomiernym zraszaniem, znajdowała się 5 mm poniżej górnej krawędzi kratki.

Zasianie trawy należy przeprowadzić w ilościach zgodnych z instrukcją producenta nasion. Przy lekkiej glebie wypełniającej kratkę, nasiona można wcześniej wymieszać z glebą i wypełnić nią komory.

W okresie intensywnego wzrostu trawy, glebę należy utrzymywać w stanie wilgotności i jednocześnie unikać długotrwałego parkowania pojazdów. Po całkowitym zarośnięciu kratek trawą, powstałą powierzchnię należy traktować jak zwykły trawnik. Wszystkie prace pielęgnacyjne - nawożenie, podlewanie i koszenie -  powinny być wykonywane jak przy intensywnie eksploatowanych trawnikach. 

Ekofix - Płyty trawnikowe, nawierzchnie parkingowe