Na powierzchni, na której zostanie ułożona kratka EKOFIX, należy zrobić wykop o głębokości uzależnionej od planowanego przeznaczenia (np. parking lub droga dojazdowa). Dno wykopu należy wyrównać i ubić, a następnie wypełnić 15-60 cm warstwą nośną w postaci tłucznia kamiennego lub kruszywa łamanego. Żwir należy wyrównać i zagęścić ubijając. Właściwe wyrównanie  i ubicie każdej z warstw podłoża zapobiegnie uszkodzeniom kratki pod ciężarem samochodów. Następnie układa się krawężniki, których górna krawędź powinna znajdować się na poziomie gruntu. Ostatnim etapem przed ułożeniem kratki jest zasypanie całej powierzchni 8-10 cm podłożem z torfu i ziemi ogrodniczej, które pozwoli na właściwe ukorzenienie trawy. Tę warstwę należy również wyrównać i zagęścić. Jeśli przygotowujemy nawierzchnię, nie planując wysiewu trawy, pomijamy ww. warstwę. Na tak przygotowanym terenie można przystąpić do montażu kratki. Pojedyncze panele należy łączyć ze sobą na zaczepy wg powyższego szkicu. Żebra poprzeczne zapewniają stabilność i sztywność konstrukcji. Prosty system montowania kratki umożliwia jednocześnie jej szybki demontaż.

Układanie płyt i montaż kratek trawnikowych