Ekofix - Płyty trawnikowe, nawierzchnie parkingowe